Login
ลืมรหัสผ่าน | Privacy Policy
สมัครสมาชิก
 
  ตะกร้าสั่งงาน
ดูรายละเอียดงาน
แจ้งการชำระเงิน
 
ณ ปัจจุบันท่านสามารถชำระเงินได้โดยผ่านทางธนาคาร จากนั้นกรุณาแจ้งการชำระเงินผ่านทาง Website ในหน้า account ของท่าน และเลือกยืนยันการชำระเงินพร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน หรือท่านสามารถโทรศัพท์มาแจ้งทางเราได้ที่เบอร์ 02-513-0105 หรือส่ง Fax ใบสลิปมาที่ เบอร์ 02-939-3080 ระหว่างเวลา 8.00 - 22.00 น. ทุกวัน
 

ช่องทางการชำระเงิน :

1. โอนเงินผ่านธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ 
ชื่อบัญชี:
 บริษัท มาสเตอร์ โฟโต้ เน็ตเวิร์ค จำกัด
เลขที่บัญชี:
 129-5-51893-8
สาขา:
 ลาดพร้าว
ประเภทบัญชี:
 ออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี:
 บริษัท มาสเตอร์ โฟโต้ เน็ตเวิร์ค จำกัด
เลขที่บัญชี:
 041-270703-6
สาขา:
 บางเขน
ประเภทบัญชี:
 ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี:
 บริษัท มาสเตอร์ โฟโต้ เน็ตเวิร์ค จำกัด
เลขที่บัญชี:
 477-0-10789-7
สาขา:
 ยูเนี่ยนมอลล์
ประเภทบัญชี:
 ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงศรี
ชื่อบัญชี:
 บริษัท มาสเตอร์ โฟโต้ เน็ตเวิร์ค จำกัด
เลขที่บัญชี:
 106-1-35383-5
สาขา:
 ยูเนี่ยนมอลล์ ลาดพร้าว
ประเภทบัญชี:
 ออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบัญชี:
 บริษัท มาสเตอร์ โฟโต้ เน็ตเวิร์ค จำกัด
เลขที่บัญชี:
 752-229-3029
สาขา:
 ลาดพร้าว 10
ประเภทบัญชี:
 ออมทรัพย์

 

Online call 02-513-0105 ,086-600-5055 Fax. 02-939-3080
All rights reserved